0058
ΑΝΑΓΚΕΣ
0093
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
0807
ΔΡΑΣΕΙΣ
0448
NEWS
«Δωρεάν Διανομή Τροφίμων» σε δικαιούχους με χαμηλό εισόδημα.
Loading
Δωρεάν διανομή τροφίμων
Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος
«Πολυκοινωνικό»
Πολυκοινωνική προσφορά
«Πολυκοινωνικό»
Ενίσχυση ηλικιωμένων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης
Ολοκλήρωση κατασκηνωτικής περιόδου
Καλός αριθμός
Aitisi xorigias